Johnson & Johnson זכתה במכרז על הסיומת baby.

חברת הענק גברה על 5 המשתתפות האחרות במכרז, ביניהן חב' גוגל, ותשלם סך של 3,088,888$ עבור הסיומת המבוקשת BABY.

כפי שמפורסם בדף התוצאות של מכרזי ICANN התקיים אתמול מכרז על סיומת נוספת MLS. בה זכתה חברת נדל"ן קנדית בסכום גבוה יותר של 3,359,000$.

ובכן, מכונת הכסף של ICANN משיכה לעבוד במלוא המרץ, כאשר חברות ענק מתמודדות על קבלת זיכיון לניהול סיומות חדשות מסוימות.

המכרז הגדול הבא צפוי להתקיים תאריך 21 בינואר 2015 ולהכיל את הסיומות הבאות:

  • LLP
  • LLC
  • INC
  • TOURS/TOUR
  • PLUS
  • WOW
  • MOVIE
  • SECURE
  • GOLD

 

כתיבת תגובה